Igualtat de gènere

Igualtat de gènere

L'ODS 5 té la intenció d'aconseguir la igualtat de gènere posant fi a totes les formes de discriminació, violència i totes les pràctiques nocives contra les dones i nenes en els àmbits públic i privat. També reconeix la importància de l'accés universal a la salut sexual i reproductiva, així com als drets reproductius per lluitar contra la desigualtat de gènere.

6 projectes