Aigua neta i sanejament

Aigua neta i sanejament

L'ODS 6 fa una crida a satisfer l'accés universal a l'aigua potable a un preu assequible, al sanejament i a la higiene, i a posar fi a la defecació a l'aire lliure. També té la intenció de millorar la qualitat de l'aigua i la utilització eficient dels recursos hídrics, i de fomentar l'extracció i el subministrament sostenible d'aigua dolça.

3 projectes