Redacció d'un Pla turístic per al municipi buscant finançament extern, com ara de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, o dels Ministeris de l'Estat

Aquesta acció genera el marc de planificació per dur a terme altres accions, com ara A4, A5 o A43. Per a la redacció del Pla Turístic és necessària una persona tècnica amb dedicació completa. El pla de turisme ha d'avaluar mesures per atreure inversió per a la creació d'un alberge de joventut o hostal

0.00%

Despesa prevista:

300.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Caràcter