Potenciar projectes de compostage

Aquesta acció es planteja a partir de l'experiència de la Roda Verda, un projecte de recollida i tractament dels residus municipals d'esporga a Esparreguera. Com que l'acumulació de reste de poda suposa un risc d'incendi, en el curt tèrmini aquesta acció proposa portar aquest tipus de residus a un gestor autoritzat per realitzar compostatge. En paral·lel s'haurà d'avaluar la possibilitat de que l'Ajuntament es doni d'alta a l'Agència Catalana de Residus amb un projecte i un pla per desenvolupar l'activitat, o buscar altres sistemes per gestionar el compost generat.

0.00%

Despesa prevista:

100.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter