Agilitzar els procediments per a la sol·licitud de llicències d'activitat obligatòries per regularitzar la situació legal de les activitats dels polígons industrials

Donar impuls i prioritat als expedients de regularització d'activitats per zones. Actualment, l'inspector fa visita al sector per detectar les activitats implantades, posteriorment des d'enginyeria es revisa si les activitats estan autoritzades. Aquelles que no estan autoritzades, si es poden legalitzar, se'ls fa requeriment. Per agilitzar aquest procés, el personal tècnic de l'Ajuntament necessita temps i prioritzar els recursos existents.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter