Avaluar i mantenir el Comissionat de Barris com a estructura de comunicació amb la ciutadania

Després de l'experiència d'aquest espai de participació de l'Agenda Urbana d'Esparreguera, el Comissionat de Barris esdevé un canal de comunicació de l'Ajuntament amb agents clau i una eina per detectar prioritats per part de la ciutadania, així com un canal de comunicació de totes aquelles accions de l'Agenda Urbana d'Esparreguera de l'Àrea de Territori i que afecten directament a la ciutadania. La conformació, freqüència de les reunions, o les eines de participació són redissenyades en col·laboració amb els agents clau que ja hi participen. Grup de treball de medi ambient per a millorar la coordinació entre les entitats dedicades al medi ambient a Esparreguera i l'Ajuntament

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter