Crear una taula estratègica per a tractar la situació de la xarxa d'aigües i la seva renovació

L'objectiu d'aquesta palanca es trobar solucions i planificar com millorar l'eficiència de la xarxa d'aigües, millorar els problemes de drenatge de la xarxa de pluvials a les urbanitzacions, i desenvolupar una xarxa separativa on sigui viable tècnicament segons el Pla Director.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter