Campanyes de promoció turística de l'entorn natural d'Esparreguera

L'acció planteja continuar amb la feina que ja es fa a Esparreguera en campanyes de promoció turística centrades en els espais naturals, les activitats de lleure i esport de natura, les activitats culturals, La Passió, La Colònia Sedó, la tradició terrisaire i el riu Llobregat, ampliant i enfortint el treball que ja es fa en aquesta línia per fomentar espais com ara els punts geològics de Sant Salvador de les Espases (Roques Blaves) i falles de la fossa del Vallès a la Colònia Sedó. Aquesta acció s'emmarca dins de la redacció d'un Pla de Turisme d'Esparreguera (A57). El pla ha de valorar la prioritat i viabilitat d'aquesta acció.

0.00%

Despesa prevista:

50.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Caràcter