Estudiar i implementar sistemes que millorin els cicles de l'aigua en coordinació amb l'ACA

En sòl rústic, l'àmbit de la vora dels rius correspon a l'ACA. La implementació d'aquesta acció necessita coordinar primer amb aquest organisme per incentivar la neteja de la xarxa hídrica i els terrenys propers. En aquest cas es proposa que l'acció es divideixi en dues parts: Per una banda, estudiar i implementar sistemes que millorin els cicles de l'aigua. Per un altre la neteja de torrents i rieres.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter