Reordenació de l'espai del Torrent Mal

Es tracta d'un espai en gran part ocupat per horts i, per tant, presenta dificultats per restaurar-lo. El Torrent gran part de l'any no aflueix l'aigua, però en cas de riuada, hi ha risc molt elevat d'inundacions, doncs, el condicionament de l'espai haurà de tenir present que es tracta d'un espai inundable. Aquesta acció no és competència municipal, per la qual cosa s'haurà de impulsar amb la col·laboració de l'ACA.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter