Estudi de la situació actual de l'aparcament a Esparreguera

Aquesta acció ja ha començat a estudiar-se des d'un punt de vista tècnic i està en procés de desenvolupament, amb l'objectiu d'avaluar diferents possibilitats per millorar l'aparcament, com ara fer servir solars privats amb conveni i públics, pròxims a les entrades i sortides d'Esparreguera, o generar més oferta d'aparcaments dissuasius. En qualsevol cas, aquesta acció es complementària a les accions orientades a millorar el transport públic i el seu objectiu no és fomentar l'ús del vehicle privat.

0.00%

Despesa prevista:

300.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter