Executar la rehabilitació i reforma associades a l'eix Francesc Marimon - Francesc Macià (antiga N-II)

El projecte pilot de l'antiga N-II, part de l'Agenda Urbana d'Esparreguera, inclou les directrius de disseny de la reurbanització, desenvolupades a partir d'un procés de conversa, debat i participació amb la ciutadania. Aquestes directrius són la base per a la llicitació del projecte d'urbanització, l'execució del qual es planteja per fases.

0.00%

Despesa prevista:

300.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter