Implantar un servei de llançadora a intercanviadors de mobilitat de municipis propers

Aquesta acció es desplega amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, amb la qual ja s'ha parlat diferents vegades per tramitar aquest servei. S'avaluaran nodes potencials de comunicació propers, com ara Martorell o Castellbisbal, tenint en compte l'accessibilitat de les estacions (Castellbisbal no es accessible encara). Per dur a terme aquesta acció, s'haurà de treballar amb la Generalitat de Catalunya.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter