Millora de la interconnexió en transport públic, especialment entre els barris perifèrics i el centre urbà

Aquesta acció proposa iniciar tràmits amb organismes i administracions competents per a la millora dels serveis de transport, com ara l’augment de freqüència de l’autobús urbà i interurbà, la millora de la xarxa, o l'impuls de sistemes alternatius.

0.00%

Despesa prevista:

100.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter