Ampliar l'oferta de PFI i FP a Esparreguera per reduir l'abandonament escolar prematur a l'etapa postobligatòria

Els cicles PFI Informàtica i PTT Administratiu ja estan en funcionament a Esparreguera. Tanmateix, aquesta acció estableix una col·laboració amb la Generalitat per incrementar l'oferta educativa al municipi a partir de la recerca de noves oportunitats o la coordinació amb altres municipis propers amb oferta d'FP. La implementació de nous cicles depèn de la disponibilitat d'espais municipals. Per això, aquesta acció ha de ser tinguda en compte en el Pla Director d'Equipaments d'Esparreguera (A25), vinculant la renovació d'un equipament actualment sense ús amb la implantació d'un nou programa d'FP o PFI. S'ha d'avaluar la possibilitat de vincular-la amb la rehabilitació de la Colònia Sedó, com a pol d'innovació comarcal vinculat a les energies renovables i patrimoni industrial (A6), juntament amb la millora de la accessibilitat.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter