Desenvolupar una estratègia municipal d'acompanyament a la gent gran per prevenir i pal·liar situacions de solitud no desitjada

Tot i que des de l'Àrea de Drets Socials i Ciutadania ja s'ofereix un ventall d'activitats fora de l'horari lectiu dels centres escolars, la proposta canalitza aquestes activitats a través de convenis amb entitats del municipi, mitjnçant subvencions d'activitats, o convenis de col·laboració. L'acció comença amb un diagnòstic de l'oferta d'activitats a Esparreguera i els interessos de la població escolar. L'acció inclou la contractació o disponibilidad de tècnics municipals per fer-ne seguiment i fa servir l'agenda unificada col·laborativa d’activitats a Esparreguera (A58).

0.00%

Despesa prevista:

80.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter