Dur a terme campanyes i accions per visibilitzar el valor social associat a l'educació a Esparreguera

Disseny i implementació d'una campanya per donar visibilitat al valor de l'educació a Esparreguera. Fent servir canals tradicionals i xarxes socials, la imatge de la campanya pot fer-se servir també en campanyes de preinscripció i matrícula dels centres escolars. La campanya, amb dues vessants, dona visió al valor de l'educació en la societat i també dona visibilitat als serveis educatius i les entitats com a agents educatius a Esparreguera. El pressupost de la campanaya inclou la contractació de serveis especialitzats i la producció dels suports necessaris per dur-la a terme.

0.00%

Despesa prevista:

10.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter