Liderar la creació d´una Xarxa d'Habitatges d'Inclusió del Baix Llobregat

El detall d'aquesta acció dependrà de l'estudi d'habitatge de l'acció A17. S'haurà d'avaluar la possibilitat d'intervenir en la compra d'habitatges mitjançant tanteig i retracte per part de l'administració per crear un parc d'habitatge per acollir col·lectius vulnerables (víctimes de violència de gènere, persones amb baixos ingressos, etc.).

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter