Promoure mercat de lloguer d'habitatge social

El detall d'aquesta acció dependrà de l'estudi d'habitatge de l'acció A17, i avaluarà la possibilitat d'implantar bonificacions de l’impost de béns immobles (IBI) per aquelles persones propietàries d'habitatges buits que les destinin al mercat de lloguer d’habitatge social.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter