Implantació de sistemes de telegestió energètica i eines informàtiques en els edificis públics, per al monitoratge del seu consum i millorar la seva eficiència energètica

Dotar a tots els equipaments possibles d'una eina per poder controlar el consum, l'eficiencia energetica i el manteniment de cada instal·lació, ja sigui electrica com de gas.

0.00%

Despesa prevista:

300.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter