Dur a terme campanyes amb i cap a la ciutadania per a augmentar la consciència sobre la correcta gestió dels residus

En el marc de l'actual contracte de residus, les campanyes produeixen missatges clau i defineixen suports de difusió per aconseguir una correcta gestió dels residus per part de la ciutadania.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter