Crear i facilitar espais i canals de comunicació virtuals i presencials des de l'Ajuntament per promoure la coordinació, participació i col·laboració entre entitats ciutadanes

Els espais de comunicació entre Ajuntament, entitats i ciutadania inclouen els comissionats d'esports, de cultura, el consell consultiu de comerç i la taula d'educació vinculada al Projecte Educatiu de Ciutat. Aquesta acció proposa, d'una banda, consolidar, estructurar i difondre aquests grups de treball. D'altra banda, pel que fa als canals virtuals, aquesta acció inclou reforçar la difusió d'Esparreguera Decideix, plataforma de participació virtual al municipi, i l'agenda d'activitats unificada en línia, que ha d'incloure-hi activitats en curs i puntuals de les entitats (especialment de caràcter educatiu i cultural), així com les activitats desenvolupades per o amb suport de l'Ajuntament. Aquesta acció s'ha de construir partint del Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva d’Esparreguera.

0.00%

Despesa prevista:

300.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter