Disposar de punts d’atenció administrativa als barris perifèrics que incloguin una bústia ciutadana sense procés d’instància

L'any 2007 es va obrir un punt d'atenció al barri del Mas d'en Gall, fins el 2009. La baixa demanda va determinar-ne el tancament. Tot i això, disposant dels recursos humans suficients i tenint en compte els aprenentatges de la primera experiència, aquesta acció proposa obrir punts d'atenció en els barris més perifèrics, amb cita prèvia i amb la freqüència que determinin les agendes. Aquests punts abastarien la funció de bústia ciutadana també (entenem recollida d'incidències a la via pública, queixes, suggeriments i propostes). S'ha de valorar també aquesta acció per fer arribar aquests serveis a la major quantitat de gent gran i persones amb diversitat funcional.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter