Facilitar espais de participació i interrelació amb l'Ajuntament presencials per reduir la bretxa digital i donar a conèixer les eines existents de participació en línia

A causa de la baixa participació en línia a través de l'eina de participació que disposa l'ajuntament, desenvolupada en coordinació amb la Diputació de Barcelona, aquesta acció, d'una banda, amplia l'oferta d'espais d'interrelació físics per fomentar la participació ciutadana (tallers, campanyes, esdeveniments, etc.), i d'altra, difon les eines digitals i forma a la ciutadania de totes les edats per poder fer-les servir. A més, es proposa avaluar l'experiència dels pressupostos participatius per ajustar aquesta eina de participació.

0.00%

Despesa prevista:

400.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter