Redacció d'un Pla Corporatiu de Formació amb accions formatives específiques des d'una perspectiva de gènere, edat i diversitat per al personal de l'administració

0.00%

Despesa prevista:

150.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter