Elaborar un Pla de Manteniment Integral de les instal·lacions i equips d'edificis públics

L'objectiu principal d'aquesta acció es reduir perdues energètiques i emissions de gases d'efecte hivernacle, però també millorar atres deficiències de les instalacions d'edificis públics. Aquesta acció requereix una auditoria inicial per avaluar l'estat dels equipaments. A partir d'aquesta auditoria, es desenvoluparà el pla que defineixi les actuacions necessàries per millorar l'estalvi energetic, a més de la millora d'altres deficiencies que es trobin durant l'avaluació.

0.00%

Despesa prevista:

100.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter