Garantir i generar espais de reunió per a totes les entitats, prioritzant els espais de qualitat per a la joventut

Aquesta acció ja està iniciada amb el Projecte Pilot de cogestió d'equipament municipal de l'antiga biblioteca, dins de l'Agenda Urbana d'Esparreguera. L'equip tècnic de l'Ajuntament ha fet una anàlisi de l'estat de l'edifici i s'ha portat a termini un procés amb la joventut per detectar un grup motor que participi en l'activació d'aquest espai. Amb aquest procés iniciat s'haurà de desenvolupar un procés d'activació per etapes, amb intervenciones físiques d'adequació segons l'informe tècnic. A més d'aquesta intervenció, l'acció inclou l'avaluació, dins del Pla Director d'Equipaments d'Esparreguera (A30), d'espais potencials per a altres entitats del municipi o col·lectius vulnerables com ara la gent gran.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter