Millorar la qualitat urbana dels espais públics dels barris perifèrics

La millora dels espais públics inclou millorar el disseny i qualitat de paviments, arbres, vegetació, etc., fomentant els espais accessibles de trobada de la ciutadania, especialment per a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, i la renaturalització d'espais durs per fer front a fenòmens com ara l'illa de calor i preparar-los per a un escenari de canvi climàtic i pujades de temperatures.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter