Redacció d'un Pla Director d'Equipaments d'Esparreguera

La Redacció d'un Pla Director d'Equipaments d'Esparreguera permet consolidar i implantar nous usos als equipaments públics buits, rehabilitar i millorar el manteniment dels equipaments existents, i ordenar-ne els models de gestió i situació legal. Aquesta acció és clau per desplegar-ne moltes altres, que actualment no disposen d'un espai físic per portar-se a termini.

0.00%

Despesa prevista:

100.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter