Regenerar els barris perifèrics i zones del centre urbà no consolidades en el marc del nou POUM

Aquesta acció s'ha d'estudiar com a mesura a prendre amb la redacció del planejament urbanístic específic després de l'aprovació del POUM (P1) i segons el seu marc general. A més, s'haurà d'avaluar la situació i progrés en la implementació del sanejament en barris perifèrics, per impulsar aquelles zones on encara no n'hi ha.

0.00%

Despesa prevista:

300.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter