Rehabilitar energèticament els edificis municipals

Des de l'auditoria i el Pla de Manteniment Integral (A33), aquesta acció proposa la redacció dels projectes de rehabilitació i l'execució de les obres per millorar el comportament energètic dels edificis municipals. Aquesta acció servirà d'exemple i podrà estar connectada amb altres iniciatives, com ara la implantació de sistemes de generació d'energia renovable, la rehabilitació d'habitatges amb criteris de sostenibilitat, o l'impuls a comunitats energètiques.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter